İK Danışmanlık

Firmaların ve kurumların gelişen ihtiyaçları doğrultusunda kurum kültürünü de önemseyerek; firmanın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek, ortak dilde iletişim sağlayacak kalifiye personellerle işgücü sağlamaktır.
Bütün bunlar sağlanırken de adayın beklentilerini de karşılamak gerekir. Adayın kendine uygun iş bulma imkanına da olanak sağlamaktır.
Danışmanlık; kurumların ve işverenlerin nitelikli elemanlara ulaşmasına olanak sağlayan köprülerdir. Bu nedenle işe alım süreçleri hızlandırarak zamandan tasarruf yaparken doğru personeli seçmek ve yerleştirmek ile de verimliliğini ve kalitesini arttırır. Birçok kalifiye eleman yetkinliklerine uygun bir pozisyonda çalıştırılmadığı için yeterli verim alınmamaktadır.

Adaylar açısından da firmalar açısından da bakıldığında insan kaynakları danışmanlığı her iki tarafında doğru tercih yapmalarına imkan ve olanak sağlamaktadır.Biz firma olarak  çok iyi biliyoruz ki, İnsan Kaynakları daışmanlığı süreci sadece doğru personeli bulup, işe yerleştirmek değildir.Doğru personeli bulup yerleştirdikten sonra doğru eğitimler planlanmalıdır.

Dönemsel finansal raporlar şirketlerin başarısını ölçer fakat iş hayatının asıl dinamiği açık bir şekilde ‘İnsan Faktörü’ üzerine dayanmaktadır. Rekabetçi bir çevrede, sürdürülebilir büyüme ve karlılığı başarabilmek için, öncelikle yetenekli çalışanlar ve bu çalışanların mali raporlara olan katkılarına gözden kaçırmamak gerekmektedir. Firma olarak amacımız, iş ortaklarımızla birlikte şirket vizyonu ve amaçlarına ulaştırmak için entegre İnsan Kaynakları Yönetim Sistemlerini oluşturarak kalıcı ve sürdürülebilir bir başarıya rehberlik yapmaktır.